Praha, Česko

Architektonická tvorba

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.vsup.cz
Privacy Policy