Praha, Česko

Grafický design a vizuální komunikace

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: umelecké
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.vsup.cz
Privacy Policy