Freiburg, Nemecko

Biotechnológia

Biotechnologie

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: biologické
Kvalifikácie: Diplom
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uni-freiburg.de
Privacy Policy