Spojený prvý a druhý stupeň

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
Nájdených: 18
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: biologické
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: matematické a štatistické
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: právnické
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: jazyk
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: humanitní
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: jazyk
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: umelecké
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: humanitní
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: humanitní
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: umelecké
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: umelecké
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: humanitní
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Saarbrücken, Nemecko
skupina odborov: športové, turistické,služba
Privacy Policy