Spojený prvý a druhý stupeň

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odborov
jazyk
systém štúdia
druh vysokej školy
status vysokej školy
Nájdených: 1
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Privacy Policy