Spojený prvý a druhý stupeň

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Privacy Policy