štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Sevilla, Španielsko

Auditoría y Contabilidad Superior

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.us.es
Privacy Policy