Barcelona, Španielsko

Matemática Avanzada e Ingeniería Matemática

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: matematické a štatistické
WWW stránka vysokej školy: www.upc.edu
Privacy Policy