štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Barcelona, Španielsko

Comunidad Sorda, Educación y Lengua de Signos

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: pedagogické
WWW stránka vysokej školy: www.ub.edu/
Privacy Policy