štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Zaragoza, Španielsko

Engineering in Logistics and Supply Chain Management

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: inžiniersko-technické
WWW stránka vysokej školy: www.unizar.es
Language: Bilingual (English/Spanish)
Privacy Policy