štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Valencia, Španielsko

Architektúra

Arquitectura

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: inžiniersko-technické
WWW stránka vysokej školy: www.upv.es
Privacy Policy