štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Salamanca, Španielsko

Politológia

Ciencia Política

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: sociálne
WWW stránka vysokej školy: www.usal.es
Privacy Policy