štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Murcia, Španielsko

Biotecnología y Biología del Estrés de Plantas

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: biologické
WWW stránka vysokej školy: www.um.es
Privacy Policy