Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Pamplona, Španielsko

Dirección de Personas en las Organizaciones

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
WWW stránka vysokej školy: www.unav.edu

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
Privacy Policy