štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Cádiz, Španielsko

Acuicultura y Pesca

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
WWW stránka vysokej školy: www.uca.es
Privacy Policy