štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Las Palmas de Gran Canaria, Španielsko

Dirección y Planificación del Turismo

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: športové, turistické,služba
WWW stránka vysokej školy: www.ulpgc.es
Privacy Policy