štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
La Laguna, Španielsko

Dirección y Planificación del Turismo

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: športové, turistické,služba
WWW stránka vysokej školy: www.ull.es
Privacy Policy