Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Pamplona, Španielsko

Análisis Económico y Financiero

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.unavarra.es

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy