Amsterdam, Holandsko

Environmentálna ekonomika

Environmental Economics

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Time study: 1 year
WWW stránka vysokej školy: vu.nl/en
Privacy Policy