štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Lodž, Poľsko

Politológia

Political Science

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: sociálne
Študijný systém : denné, externé
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.ahe.lodz.pl
Privacy Policy