Freiburg, Nemecko

Management und Führungskompetenz

II. stupňa
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : externé
WWW stránka vysokej školy: www.kh-freiburg.de
Privacy Policy