štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Poznaň, Poľsko

Manažment

Zarządzanie

II. stupňa
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné, externé
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.wsb.pl/poznan/
Privacy Policy