Lisabon, Portugalsko

Filozofia

Filosofia

II. stupňa
Jazyk vyučovania: portugalskýJazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: humanitní
Kvalifikácie: universitário
WWW stránka vysokej školy: www.ucp.pt
Privacy Policy