Poznaň, Poľsko

Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką

II. stupňa
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Študijný systém : denné, externé
Studia mają wyposażyć słuchacza w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego i kontrolera jakości. Umożliwiają kreowanie właściwych postaw w kontaktach z osobami audytowanymi i kontrolowanymi. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w komórkach kontroli, w archiwach, audytu i bezpieczeństwa informacji, w urzędach pracy, w urzędach celnych, w jednostkach wojskowych, w urzędach marszałkowskich, w firmach użyteczności publicznej oraz instytucjach finansowych.
WWW stránka vysokej školy: www.wsb.net.pl

Kontakt:

ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133
Privacy Policy