Bern, Švajčiarsko

Angewandte Statistik

II. stupňa
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: matematické a štatistické
WWW stránka vysokej školy: www.unibe.ch/
Privacy Policy