Bern, Švajčiarsko

Právna veda

Rechtswissenschaft

II. stupňa
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: právnické
WWW stránka vysokej školy: www.unibe.ch/
Privacy Policy