štát
vojvodstvo
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
Poznaň, Poľsko

Kosmetologia

II. stupňa
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Študijný systém : externé
WWW stránka vysokej školy: wszuie.pl
Privacy Policy