Kodaň, Dánsko

Biochémia

Biochemistry

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: biologické
ECTS: 120
WWW stránka vysokej školy: www.ku.dk/english
Privacy Policy