Kodaň, Dánsko

Fyzika

Physics

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
ECTS: 120
WWW stránka vysokej školy: www.ku.dk/english
Privacy Policy