Torino, Taliansko

Matematika

Matematica

II. stupňa
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: matematické a štatistické
WWW stránka vysokej školy: www.unito.it
Privacy Policy