Torino, Taliansko

Počítačové systémy

Informatica

II. stupňa
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: informatické
WWW stránka vysokej školy: www.unito.it
Privacy Policy