Firenze, Taliansko

Ingegneria elettronica

II. stupňa
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: inžiniersko-technické
WWW stránka vysokej školy: www.unifi.it
Privacy Policy