Bratislava, Slovensko

Architektúra

II. stupňa
Jazyk vyučovania: slovenskýJazyk vyučovania: slovenský
WWW stránka vysokej školy: www.stuba.sk
Privacy Policy