Monaco, Monako

Sports Business Management

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: športové, turistické,služba
WWW stránka vysokej školy: www.monaco.edu/
Privacy Policy