Vatikán, Vatikán

Kanonické právo

Diritto Canonico

II. stupňa
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: právnické
WWW stránka vysokej školy: www.pul.it
Privacy Policy