Luxemburg, Luxembursko

Accounting and Audit

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: wwwen.uni.lu/
Privacy Policy