Msida, Malta

Ekonomika domácnosti

Home Economics

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.um.edu.mt/
Privacy Policy