štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Aberdeen, Velká Británie

Architektúra

Architecture

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Kvalifikácie: iné, MA
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.rgu.ac.uk
Master of Architecture (MArch)
 
Privacy Policy