štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Rakúsko
druh vysokej školy - Rakúsko  
status vysokej školy  
Bad Gleichenberg, Rakúsko

Gesundheitsmanagement im Tourismus

II. stupňa
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: športové, turistické,služba
Kvalifikácie: MA
WWW stránka vysokej školy: www.fh-joanneum.at
Master of Arts in Business, BA
4 Semester
120 ECTS
Privacy Policy