Pescara, Taliansko

Scienze giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione dell'impresa

II. stupňa
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: právnické
WWW stránka vysokej školy: www.unich.it
Privacy Policy