štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Madrid, Španielsko

Gestión Integrada de Prevención, Calidad y Medio Ambiente

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
WWW stránka vysokej školy: www.udima.es
Privacy Policy