Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Opole, Poľsko

Manažment

Zarządzanie

II. stupňa
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.wsb.pl/opole
Privacy Policy