Aalborg, Dánsko

Európske štúdiá

European Studies

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: sociálne
ECTS: 120
WWW stránka vysokej školy: www.en.aau.dk/
Privacy Policy