štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Coventry, Velká Británie

Grafický design

Graphic Design

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: umelecké
Kvalifikácie: MA, MPhil
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.coventry.ac.uk
Master of Arts (MA)
 
Privacy Policy