štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Durham, Velká Británie

Arab World Studies

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: jazyk
Kvalifikácie: MA, MSc
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.dur.ac.uk
Master of Science (MSc)
 
Privacy Policy