štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Liverpool, Velká Británie

Astrofyzika

Astrophysics

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Kvalifikácie: iné, MA, MPhil
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.ljmu.ac.uk
Master of Philosophy (MPhil (Res))
 
Privacy Policy