štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
St Andrews, Velká Británie

Financie

Finance

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Kvalifikácie: MPhil, MSc
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: andrews.ac.uk
Master of Science (MSc)
 
Privacy Policy