Munich (München), Nemecko

Veterinárna medicína

Tiermedizin

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Kvalifikácie: Staatsexamen
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.lmu.de
Privacy Policy