Aachen, Nemecko

Lekárstvo

Medizin

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Kvalifikácie: Staatsexamen
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.rwth-aachen.de
Privacy Policy