Saarbrücken, Nemecko

Pharmazie

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Kvalifikácie: Staatsexamen
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.uni-saarland.de
Privacy Policy